(dev)OPS is niet Sexy? 

8 april 2022 | Anton van Vliet

Onze collega Anton zit al 28 jaar in “het vak”. Toen hij zijn vrouw net had leren kennen en één van de eerste keren bij haar aan tafel vroeg haar broertje wat Anton deed voor zijn werk. In die tijd was Anton systeem beheerder. Fons (broertje van zijn vrouw) verstond echter “Steenbeheerder” en hij vroeg zich af wat dat was.

"Steenbeheerder"

Inmiddels na een heleboel jaren “steenbeheerder te zijn geweest”, is Anton actief als Technisch Applicatie Beheerder van BI en Big Data omgevingen. De meeste naaste collega’s waar Anton mee samenwerkt vinden beheer maar lastig, saai, vermoeiend en vooral niet sexy! “Nou daar denk ik anders over. Ik heb het idee dat het altijd beter kan. Dat het altijd sneller kan. Dat het altijd netter kan, dat je soms verder moet kijken dan wat er functioneel gevraagd wordt.”

“Daarmee begeef ik me al heel snel in de categorie “non functionals”.  Het product moet blijven doen wat het altijd al deed dus ik als consultant schiet er in feite weinig tot niets mee op. Dit kan wel zo zijn maar als je op die manier naar je ontwikkelde rapport of datamart of “increment” kijkt, en verder nergens rekening mee houdt dan kan het heel snel in een “draak” veranderen die niet presteert of steeds slechter gaat presteren.

 Dit zorgt ervoor dat je product aan geen enkele standaard voldoet, waardoor het fixen van een mogelijk incident een (bijna) onbegonnen zaak is. Voor je het weet ben je enorm veel tijd kwijt aan het herstellen van je probleem.

Ook heeft Anton zich veel beziggehouden met het inrichten van straten. Denk daarbij aan Cognos, Powercenter, Qlikview, in combinatie met SQL server. “Dit doe en deed ik niet alleen, ik had hierin wel een coördinerende rol.” Collega’s bij elkaar brengen en zorgen dat er storage is, windows servers met de juiste recources en licenties etc. Bij voorkeur gescript de applicaties installeren zodat het op alle omgevingen precies dezelfde configuratie is. Hierna de data migreren, testen en accepteren.

 “Op dit moment ben ik applicatie beheerder security van het data platform bij een grote bank en heb ik de focus op het security aspect.” Er moet op kwartaal basis aangetoond en bewezen worden dat we als bank nog compliant zijn. Dit is een minder interessant (vooral administratieve kant) van het werk. Wat wel uitdagend hieraan is zijn het door ontwikkelen van de processen. Het coördineren en collega’s bij elkaar brengen blijft altijd leuk, leerzaam en interessant.

“Als ik dan iets mag vertellen waar ik echt trots op ben en wat ik dus wel sexy vind is het volgende:”

Ik ben bij een organisatie aan de slag geweest waarbij de norm was dat de rapportages binnen 10 seconden klaar en succesvol getoond moesten worden. Op het moment dat ik daar startte was het gemiddelde over alle (ruim 300) rapportages ongeveer 59 seconden. Er was net een andere organisatie geweest die “de hardware had onderzocht” voor een bedrag van 10000 euro en de conclusie was dat de hardware het allemaal aan moest kunnen. Daar zou het verschil niet in zitten.
De klant was er niets mee opgeschoten en had nog steeds “performance pijn”. Toen ik binnen kwam ben ik gaan meten en gaan onderverdelen in “categorieën”. Het “laaghangende fruit” heb ik als eerste opgepakt. Dat waren de “langstlopende rapportages” en dan het “increment” waarin de meeste van die langlopende rapportages op aangesloten waren. Het kon zijn dat er 1 of meerdere indexen moesten worden toegevoegd of juist verwijderd. Misschien was (een gedeelte) aggregeren verstandig of moesten de onderliggende queries of views aangepast worden of was het een combinatie van deze zaken. Al met al heb ik in ruim een jaar ervoor gezorgd, met behulp van alle benodigde expertises, dat het gemiddelde op alle rapportages naar 11 seconden is gebracht. En daar krijg ik echt wel een kick van……. En dat is SEXY!