Pong Team Fundering

25 juni 2021 | Martijn Postma

Het samenwerken op kantoor begint langzaam weer mogelijk te worden. Zelf ben ik een groot voorstander van de mogelijkheid tot remote werken. De impact die het heeft op de balans tussen werk en privé en de mogelijkheden tot een flexibele invulling van de dag, vind ik een gezonde stap voor de samenleving. Ook draagt het bij aan een cultuur van performance gedreven werken als vervanging voor de ‘uren maken’ mentaliteit. Remote werken maakt samenwerking wel lastiger, vooral in het ontwikkelen van persoonlijke banden bij nieuwe teams. Daarom ligt mijn persoonlijke flexibele werkverhouding op 2 dagen kantoor, 3 dagen remote.

Volgende week zie ik mijn klant-team voor het eerste in levende lijve na een samenwerking van twee maanden. En nu je weer samen kan zijn met jouw team is dat een mooi moment voor een team-oefening. In deze oefening gaat het over wat het voor jullie betekent om een team te zijn. Iets dat door een nieuwe werkwijze, verschoven ambities en flexibel werken drastisch kan verschillen van zelfs enkele maanden eerder.


De oefening pakt enkele aspecten van het bekende Team Canvas, uitgebreid met mijn eigen inzichten die ik de afgelopen periode heb opgedaan. De vragen richten zich op drie facetten van samenwerking: Team Vorming, Persoonlijke Motivatie, Iteratief Verbeteren.

Hieronder de vragen met het doel achter de vraag:


Pong Team Fundering Oefening

Waarom zijn wij een team?
Door onze visie concreet te maken weten we waarom we hier bij elkaar zijn.

Wat zijn onze kernwaarden?
Hiermee kunnen we later terugkijken of onze samenwerking succesvol is.

Wat is ons meetbare doel?
Met een gezamenlijk en meetbaar doel wordt ieder zijn inbreng concreet en is er een duidelijke spit aan de horizon. 

Hoe bereiken wij ons doel?
Zo identificeren wij de reis van hier naar daar.

Wat is de kleinste, snelst te behalen doel om te voltooien?
Zo kunnen wij snel een overwinning vieren en een concrete stap zetten naar onze visie.

Wat zijn de sterke kanten van dit team?
Hiermee krijgen we helder welke van onze krachten we naar boven moeten halen in ons werk.

Wat zijn de zwakke kanten van dit team?
Hiermee identificeren we gebieden om in de gaten te houden in ons werk.

 
Hoe gaan we itereren op onze zwaktes?
Hiermee stimuleren we een cultuur van leren en zelfverbetering.

Hoe kunnen wij onze krachten versterken of uitbreiden?
Zo kunnen we onze krachten bewust inzetten in ons werk.

Hoe gaan we itereren op ons doel?
Zodra we ons doel hebben behaald zetten we de volgende stap naar onze visie.

 
Wat zijn mijn persoonlijke ambities?
Het team staat ook in dienst van het individu, zo kan iedereen groeien.

Wat verwacht ik van het team?
Met uitgesproken verwachtingen kunnen we makkelijker samenwerken.

Wat wil ik absoluut niet vinden in dit team?
Zodat mensen comfortabel en met vertrouwen in het team zitten.

Hoe ga ik anderen helpen bij hun ambities?
Door onze opties concreet te maken kunnen we elkaar makkelijker verder helpen.

Hoe kunnen anderen mij helpen met het vervullen van mijn ambities?
Door een hulpvraag concreet te maken kunnen we elkaar makkelijk verder helpen.

Hoewel er een persoonlijk component in de vragen zit, heeft het mijn voorkeur om de vragen plenair te behandelen. Hier is een cultuur van vertrouwen nodig in het team die zich misschien nog niet heeft ontwikkeld. Mensen moeten zich op hun gemak voelen om het meeste uit de sessie te kunnen halen.

Succes met de oefening!