Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is met zorg samengesteld en onderhouden. Desondanks is Pong niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie die op deze website gevonden wordt.

Wij zijn selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen/gekoppeld wordt. Verwijzingen/koppelingen naar informatiebronnen, die niet door ons worden onderhouden, dienen ter informatiegemak van de bezoeker. Pong is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Pong sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.jexo.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Pong te worden verzocht.

Saturnusstraat 60 (Unit 10)
2516 AH  Den Haag
t. +31 (0)85 13 00 730
e. info@pong.nl
w. www.pong.nl

kvk 63374641
btw nr: NL855208958B.01
bank nr. NL 25 ABNA 0596 7045 34

© pong | Disclaimer | 2015