Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is met zorg samengesteld en onderhouden. Desondanks is Pong niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie die op deze website gevonden wordt.

Wij zijn selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen/gekoppeld wordt. Verwijzingen/koppelingen naar informatiebronnen, die niet door ons worden onderhouden, dienen ter informatiegemak van de bezoeker. Pong is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Pong sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.pong.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Pong te worden verzocht.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op www.pong.nl gebruiken wij cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij Pong geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van Pong, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze Customer Care Afdeling helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Email
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Pong zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Pong geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Pong u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Pong u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen). 

Veraartlaan 12 
2288 GM Rijswijk (ZH)
t. +31 (0)85 13 00 730
e. info@pong.nl
w. www.pong.nl

kvk 63374641
btw nr. NL855208958B.01
bank nr. NL 25 ABNA 0596 7045 34