Nieuwsbrief

28 februari 2020 | Jaargang 3

Hello, goodbye

Net als bij meer bedrijven, zijn er altijd mensen die komen, maar ook mensen die gaan. 

Zo verwelkomden we dit jaar Rob Dewkinandan, Erwin Poeran en per 1 maart Okto Wahjuwibowo, maar nemen we tegelijkertijd afscheid van Bilal Chentouf , Benjamin Osei en Nasser Ketwaru. Zij hebben besloten een andere weg in te slaan. Dit vinden we jammer, maar begrijpen het wel. Wij wensen de heren veel succes voor de toekomst!

Ziek?

Het kan je zomaar overkomen dat je niet in staat bent om te werken en je je ziek moet melden. Dat is natuurlijk heel vervelend. Wat moet je dan doen? In eerste plaats meldt je je persoonlijk en zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 09:00 uur ‘s ochtends, telefonisch ziek bij je leidinggevende en kantoor..

We hebben gemerkt dat de ziekmeldingen ook via mail of whatsapp worden verzonden, maar dat is niet de bedoeling. Pong wil graag persoonlijk contact met de medewerker zodat zij dan kan vragen wat zijn/ haar inschatting is van de duur van de arbeidsongeschikheid,  kan overleggen over het eventueel overnemen van werkzaamheden en vervolgafspraken kan maken. Het is ook belangrijk om tijdens de arbeidsongeschiktheid bereikbaar te zijn voor je leidinggevende en voor ArboNed.

Voor meer informatie verwijs ik jullie naar ons personeelshandboek waar het verzuimneleid uitgebreid staat beschreven.

Ziekmeldingen die nu via mail of whatsapp binnenkomen, zullen niet worden geaccepteerd.

Training Azure DevOps voor BI en Data Platforms 

Anton van Vliet

Op 6 en 7 februari hebben Jef, Randy, Rob, Justin, Mathijs, Rakesh en ik de training Azure DevOps voor BI en Big Data mogen volgen. Koos van Strien van BItrainer.nl gaf de training.
De training werd gehouden in Utrecht.

Na een niet echt overtuigende ontvangst door de receptioniste ("ik denk dat u daar achter de trap in lokaal 6 moet zijn"), werden we een ruimte ingeloodst waar Koos er al klaar voor was. In 2 dagen zijn we door zaken als organisaties, boards, repositories, pipelines, builds, releases, test plans en artifacts gegaan.

Wat mij betreft werd de stof op een enthousiaste manier aangeboden en was de verhouding tussen luisteren en zelf doen prima in orde. In mijn beleving staat of valt het nut van een dergelijke training met het al dan niet in praktijk brengen van het aangeboden materiaal binnen een aantal weken na de training. Het is zo specifiek dat als je het niet snel in praktijk brengt, de kennis snel weg zakt.

Ik vond het leerzaam, maar zeker ook erg leuk om Pong collega’s te leren kennen. Die paar keer dat we elkaar bij uitjes of overleggen zien zijn schaars en dan maak je samen eigenlijk te weinig mee om elkaar echt te leren kennen. Wat ik van deze training mee neem is dat ik beter weet hoe ik met de inrichting van Azure DevOps om zou moeten gaan en wat er voor nodig is om het ontwikkelde werk vanuit ontwikkelteams door de verschillende omgevingen heen te deployen/releasen op een veilige manier. Ook weet ik nu hoe git werkt en kan ik mijn weg vinden in repositories, pipelines en releases. Koos is een prima trainer die de theorie heel makkelijk aan de praktijk weet te koppelen vanuit z’n kennis en ervaring. Antwoorden op de gestelde vragen kon hij prima geven.

Al met al 2 nuttige dagen die ik zeker aan andere Pong collega’s aanraad.

Verjaardagen

Heb jij een nieuwtje...?

Deel het dan met alle Pongers ? Geef dat dan bij Saskia aan, dan zet zij dat in de volgende nieuwsbrief. Volgende nieuwsbrief volgt eind maart.