Nieuwsbrief

 juli 2020 | Jaargang 3

Company meeting

Vrijdag 26 juni hadden we de eerst company meeting van dit jaar.  Wat is er besproken?
We hebben kort teruggeblikt. Inzage gekregen in de groei van Pong vanaf 2017, de cijfers en wat de doelstellingen zijn voor de komende jaren. De groei van Pong is belangrijk, wil je in deze wereld meetellen. De doelstelling is groeien tot 100 man in de komende paar jaar. Hoe gaan we dat doen? We hebben twee heren aangenomen die deze groei met ons moeten realiseren. Een wordt de nieuwe operationeel directeur. Hij zal fulltime bezig houden met de dagelijkse operatie en de ander zal zich focussen op sales. Beide heren hebben ervaring op het gebied van detachering en IT en hebben een breed netwerk. Zodra de contracten zijn getekend zullen we de namen bekend maken.

Met de komst van deze 2 heren wordt onze unit ook te klein. Eind dit jaar zullen we gaan verhuizen naar een pand in Rijswijk. Daar krijgt Pong een eigen lantoor van ongeveer 200-250 m2.

Omtrent de vennootschapsverklaring heeft Roy uitgelegd dat deze door alle vennoten getekend moet worden. Hij geeft aan dat, aangezien de vennoten geen toegang hebben tot de rekening,  de aansprakelijkheid waar over gesproken wordt alleen bij de beherend vennoot (Pong BV) ligt en niet bij de vennoten individueel. Dat heeft hij ook uitgelegd aan de bank, maar de bank houdt vast aan de getekende verklaring. Zij staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank, die dit verplicht stelt. Roy geeft aan als het wenselijk is, dat Pong een verklaring kan opstellen waarin hij naar de vennoten bevestigd dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Indien de uitleg van Roy duidelijk was, verzoeken we de vennoten de verklaring te ondertekenen en z.s.m. op te sturen naar Saskia. Indien de vennoot meer toelichting wil kan hij contact opnemen met de relatiemanager van de bank. De contactgegevens kunnen opgevraagd worden bij Saskia.

Pong 5 jaar

Deze maand stond in het teken van ons 5 jarige bestaan. Naast #tikkiejijbentm, de pub quiz en het bbq pakket hebben we na de company meeting de juni-maand-Pong-maand afgesloten met een borrel bij MaMa Kelly.

De foto's van de borrel kun je vinden op https://www.pong.nl/nieuws/

W.do.IT

De afgelopen jaren werd de dienstverlening m.b.t. ICT problemen uitgevoerd door VTM groep. Per 1 juli zullen we overstappen naar W.do.IT. Een dezer dagen zullen jullie (de vaste medewerkers) instructies ontvangen hoe je het nieuwe anti-virus programma moet downloaden op de (Pong) laptop en hoe je zelf contact op kan nemen met de servicedesk indien je te maken krijgen ICT problemen.

ESD.next

Binnen Pong werken we momenteel met verschillende systemen. Knack voor de timesheets, Yuki voor de facturatie, Teamleader voor resource en als CRM etc. Omdat we graag efficienter willen gaan werken zijn we op zoek gegaan naar een ander systeem die enkele van de systemen die we nu gebruiken kan gaan vervangen. We zijn uitgekomen op ESD.netx. ESD.netx is een eigen systeem van CC group en biedt veel mogelijkheden die wij nu nog niet hebben.

In ESD.next kan je bijvoorbeeld eenvoudig je uren indienen, je factuur maken en versturen d.m.v. reversed billing. Er komt een koppeling met Yuki. Daarnaast heb je straks inzage in je contract en kan je zelf inzien tot wanneer deze loopt. Kortom het wordt eenvoudiger en makkelijker!

We zijn nu bezig met het inrichten van het systeem naar onze wensen en behoeften en willen er naar toe dat dit 1 januari 2021 operationeel is. 

Big Data Expo uitgesteld

Ondanks dat het event op 16 en 17 september 2020 gewoon door gaat met aangepaste maatregelen, hebben wij besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de Big data Expo. Met alle aanpassingen zal het niet dezelfde sfeer geven en hetzelfde aantal boekers aantrekken als wij voor ogen hadden.

We schuiven het een jaartje op naar september 2021.

Out of office

Wanita heeft vakantie van 3 t/m 8 juli. Haar werkzaamheden worden beperkt waargenomen door Saskia.

Saskia heeft vakantie van 20 juli t/m 9 augustus. Haar werkzaamheden worden niet waargenomen en zullen na haar vakantie weer worden opgepakt. 

Verjaardagen

Heb jij een nieuwtje...?

Deel het dan met alle Pongers ? Geef dat dan bij Saskia aan, dan zet zij dat in de volgende nieuwsbrief. Volgende nieuwsbrief volgt eind augustus.