Nieuwsbrief

24 december 2019 | Jaargang 2

Cloudwatervrees

28 november 2019  |  Daan Bakboord

In de wereld van Data & Analytics gaat het vaak over oplossingen in de Cloud. Wat is dat dan, de Cloud? Heel simpel gezegd; De Cloud is de computer van iemand anders. De waarheid ligt iets gecompliceerder.

Lees hieronder de volledige blog van Daan:

NEN 4400-1 certificering

Binnen Pong Consultancy B.V. , Pong Data & Analytics B.V. en Pong B.V. is op 27-11-2019 een inspectie uitgevoerd op naleving van de eisen in de norm NEN 4400-1. De inspectie bestond uit een vooronderzoek, onderzoek op locatie, beoordelingen en besluit, administratieve afhandeling en activiteiten in het kader van het  behouden van ons certificaat en vermelding in het Register Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl). 

De identificeerbaarheid van de ondernemingen, de eisen aan de administratie, waaronder expliciet begrepen de personeelsadministratie, loonadministratie en financiële administratie voldoen nog steeds aan de eisen van het SNA-Schema, wat betekent dat onze certificering voor weer 6 maanden wordt verlengd.

Java training bij Pong

Faisal Alladin

Als tester is het tegenwoordig een noodzaak om te kunnen programmeren. Omdat Java de meest gebruikte programmeer taal is, hebben we als team gekozen om een Java training te gaan volgen en met name het object georiënteerd denken toe te passen. Geautomatiseerd testen is in de laatste jaren een hot item in de testwereld, daarom kunnen we als Pong Test team niet achter blijven.

In het verleden heb ik Java cursussen gevolgd bij Oracle en Polteq. Ik moet zeggen dat de javalessen die we tot nu toe heb gehad van ‘meester’ Gido, niet te vergelijken zijn, in positieve zin. Bij Oracle en Polteq kregen we klassikaal les en moesten we opdrachten maken en meestal was dat overtikken.

Bij de Java training bij Pong krijgen we de theorie letterlijk op het bord voorgeschoteld/getekend/uitgelegd, met heel veel interactie en recaps. Op het bord worden de member variabelen en constructors behandeld en juist ook waarom het op die manier wordt opgeschreven in de main class en in de classes apart en wat de verbanden hierin zijn. Op naar het volgende onderwerp: de methodes. Ons doel is om eerst goed te worden in de basis en dan stap voor stap door te gaan.

Dit is echt een eye opener, op deze manier les te krijgen in plaats van klakkeloos overtikken, want wanneer je er weinig mee doet zakt het op een gegeven weg, blijkt uit eigen ervaring.

‘Meester’ Gido geeft ons niet de vis op een presenteerblaadje, maar leert ons zelf hengelen om de vis te vangen…. tegelijkertijd watertrappelend.

Een uitdaging dus… maar het gaat het ons lukken

Ps.: We bestellen altijd bij Warung mini,  ik krijg daar veel energie van: Nasi met lams!!!
Try it, you loving it  

Uitbreiding wagenpark

Het wagenpark van Pong is onlangs uitgebreid met weer aan aantal nieuwe auto's. Wouter, Anton en Wanita hebben een nieuwe lease auto in ontvangst mogen nemen.

Wij wensen jullie veel veilige kilometers!

Stilstaan is achteruitgaan

Twee weken geleden hebben wij een definitief besluit genomen over de richting die we willen inslaan met Pong. Stilstaan is achteruitgaan en niets is zo dynamisch als IT. Ontwikkelen en innoveren is daarom onvermijdelijk. Zo hebben we afgelopen maanden sterk ingezet op aangaan van strategische partnerships met Alteryx, Snowflake en Matillion.

Wij zullen in januari uitvoerig de plannen bekend maken. En natuurlijk zijn wij benieuwd zijn naar jullie feedback.
Uiteindelijke doel is bekendheid vergroten, ontwikkelen/innoveren en groeien. Een belangrijk onderdeel is dat we meer content gaan maken,

die veelal via social media kanalen zal worden verspreid. Dit zal in frequentie meer zijn dan in de afgelopen maanden.

Momenteel wordt gekeken welke partijen hier ons in kunnen faciliteren. Ook hierin zullen willen we uniek zijn.

Met de partijen Alteryx, Snowflake en Matillion gaan we de krachten bundelen om zo meer innovatie in bij onze klanten te brengen.

Pong gaat verhuizen

Van een te kleine jasje naar een warme deken.

Wij moeten er toch aan geloven. Pong groeit uit haar jasje, waardoor voorbereidingen worden getroffen om te gaan verhuizen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een pand in Rijswijk of Den Haag. De keuze van de pand moest voldoen aan volgende criteria: Goed bereikbaar met voldoende (gratis) parkeergelegenheid, een good-feel werkomgeving en klaar voor de toekomst. 

Wij willen de contactmomenten met de Pong consultants vergroten en daarbij hoort dan ook dat onze locatie goed bereikbaar moet zijn. Niet alleen voor hen, maar ook voor onze partners en klanten. Het betreden van de nieuwe Pong locatie zal een warme deken zijn. 

Er zal kosten nog moeite gespaard worden om hier een fijne 'leef-' en werkomgeving van te maken, waar een nieuwe keuken centraal gaat staan ;-). Ook denken wij na over hoe we meer ruimte kunnen creëren om niet alleen de office medewerkers, maar ook de consultants meer privacy te gaan bieden. En natuurlijk willen we klaar zijn voor expansie die we voorspellen voor de komende jaren. Niet alleen in nieuwe consultants, maar ook voor de partner bijeenkomsten die we veelal bij Pong zelf willen gaan organiseren.

Zoals het ernaar uitziet zullen we de verhuizing eind maart 2020 realiseren. Een hele mooi vooruitzicht in 2020, waar we super veel zin hebben.

Prettige feestdagen

Pong wenst iedereen gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Mededeling

Wanita is afwezig van maandag 30 december tot en met woensdag 8 januari 2020. In de week van 30 december tot en met 3 januari is het kantoor gesloten. Saskia is die week wel bereikbaar m.u.v. 1 en 2 januuari 2020.

Wouter van Letht

Jarig op 18 januari
Feliciteer Wouter op LinkedIn

Heb jij een nieuwtje...?

Deel het dan met alle Pongers ? Geef dat dan bij Saskia aan, dan zet zij dat in de volgende nieuwsbrief. Volgende nieuwsbrief volgt eind januari.