Daan Bakboord

Business Unit Manager | Data & Analytics

“Bij Pong gaat het om de inhoud van mensen en dat zij goed op hun plek zitten.”

Daan Bakboord (1972) deed Management Economie & Recht aan de HEAO, met Logistiek Management als keuzevak. Hij kwam toevallig in de IT terecht via Yacht, waarvoor hij 4 jaar als Oracle ontwikkelaar heeft gewerkt. Daarna werkte hij 2 jaar als BI Consultant bij baggerbedrijf Van Oord. Daan wilde niet constant op dezelfde plek zitten en maakte de switch naar Scamander, waarvoor hij als Oracle BI Consultant bij verschillende bedrijven projecten heeft uitgevoerd. Naast Scamander werkte Daan bij Ebicus en Quistor in een vergelijkbare rol.

Werken in loondienst houdt in dat je niet altijd de gewenste invloed kan uitoefenen op het te voeren beleid. Dat ervaarde Daan ook. Freelancen was een optie, maar nadeel daarvan vond hij het gemis van een achterban. Eind 2017 sprak hij Rakesh Baktawar, de mede-eigenaar van Pong. Daan en Rakesh kennen elkaar sinds 2005. Zij hebben samen verschillende projecten gedaan en altijd contact gehouden. Rakesh vroeg Daan de BI Unit van Pong uit te breiden en vorm te geven. Begin 2018 is hij daarmee aan de slag gegaan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Wat is je rol bij Pong?
Daan Bakboord: “Ik ben één van de twee unit managers. Er moet nog een derde bijkomen. Ik ontwikkel met name mijn eigen unit. Daarnaast willen we ook nadrukkelijker naar buiten treden om Pong op de kaart te zetten.”

Wat vind je mooi aan je werk?
De ervaring van de unit manager is dat mensen in zijn vakgebied vaak beslissingen nemen op basis van hun onderbuikgevoel. Daan: “Aan de hand van de interne en externe data kan ik valideren. Ik kan laten zien dat het onderbuikgevoel klopt of dat er hele andere verbanden te leggen zijn. Op basis daarvan kunnen zij de juiste beslissingen nemen. Eenvoud scheppen in data, zodat het duidelijker en tastbaarder wordt, dat vind ik mooi aan mijn vak.” 

Wat vind je aantrekkelijk aan Pong als werkgever?
Daan: “Het mooie van Pong is dat ze veel meer naar de ontwikkeling van mensen kijken, dan wat er onder aan de streep overblijft. Bij Pong gaat het om de inhoud van mensen en dat zij goed op hun plek zitten.” De unit manager is ook gevraagd vanwege zijn vakinhoudelijke kennis en ervaring. “Voor Pong is het belangrijk dat ik mensen goed begeleid en kijk hoe we ze beter kunnen maken”, besluit Bakboord.

Vertel eens wat meer over je ambities
“Ik wil zelf in de klei blijven staan en een deel van mijn tijd met eigen opdrachten bezig zijn. Dan ervaar ik zelf wat er speelt in mijn vakgebied en kan ik mijn collega’s veel beter helpen. De rest van de tijd wil ik kennis delen, mensen begeleiden en de BI unit verder vormgeven en uitbreiden. Toen ik bij Pong kwam, werkten we met 2 vaste medewerkers en 5 vennoten. Nu zijn dat 7 vaste medewerkers en 8 vennoten. Onze ambitie is om door te groeien naar 25 tot 30 mensen. Maar de inhoud is belangrijker dan de aantallen. We willen niet groeien om het groeien, aldus de unit manager.

Wat maakt Pong anders dan andere werkgevers?
Volgens Bakboord ligt de nadruk bij Pong heel erg op de ontwikkeling van het individu. Daan: “Dat is belangrijker dan omzet. Die komt vanzelf wel.”

Hoe zou je Pong omschrijven?
Daan: “Pong is een jonge, ondernemende organisatie die de nadruk legt op de ontwikkeling en de expertise van het individu. Wij verwachten dat medewerkers zich willen ontwikkelen en dat ze kansen voor zichzelf en voor anderen zien en die ook willen pakken.”
 

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met:

Wanita Bajnath
Recruiter


mobiel. +31 612 32 93 57
email. wanita.bajnath@pong.nl
whatsapp

Solliciteer

Keuze vacature
Business unit manager Java & Development
Data & Analytics consultant
Microsoft BI consultant
Automation tester
Full stack developer (Java)
Ander
verzenden

Saturnusstraat 60 (Unit 10)
2516 AH  Den Haag
t. +31 (0)85 13 00 730
e. info@pong.nl
w. www.pong.nl

kvk 63374641
btw nr. NL855208958B.01
bank nr. NL 25 ABNA 0596 7045 34