Daan Bakboord

Manager Data & Analytics

“Bij Pong gaat het om de inhoud van mensen en dat zij goed op hun plek zitten.”

Daan Bakboord is verantwoordelijk voor de business unit Data & Analytics.

Daan Bakboord (1972) deed Management Economie & Recht aan de HEAO, met Logistiek Management als keuzevak. Hij kwam toevallig in de IT terecht via Yacht, waarvoor hij 4 jaar als Oracle ontwikkelaar heeft gewerkt. Daarna werkte hij 2 jaar als BI Consultant bij baggerbedrijf Van Oord. Daan wilde niet constant op dezelfde plek zitten en maakte de switch naar Scamander, waarvoor hij als Oracle BI Consultant bij verschillende bedrijven projecten heeft uitgevoerd. Naast Scamander werkte Daan bij Ebicus en Quistor in een vergelijkbare rol.

Werken in loondienst houdt in dat je niet altijd de gewenste invloed kan uitoefenen op het te voeren beleid. Dat ervaarde Daan ook. Freelancen was een optie, maar nadeel daarvan vond hij het gemis van een achterban. Eind 2017 sprak hij Rakesh Baktawar, de mede-eigenaar van Pong. Daan en Rakesh kennen elkaar sinds 2005. Zij hebben samen verschillende projecten gedaan en altijd contact gehouden. Rakesh vroeg Daan de BI Unit van Pong uit te breiden en vorm te geven. Begin 2018 is hij daarmee aan de slag gegaan.

Wat is je rol bij Pong?
De nadruk ligt bij Pong op expertise. Het hele management is dan ook nog steeds actief in het veld. Zij doen nog steeds projecten bij diverse opdrachtgevers. Daan: “Ik richt mij met name op de ontwikkeling van mijn eigen unit. Deze ontwikkeling valt uiteen in groei in aantallen medewerkers en groei in kennis en expertise. Daarnaast willen we Pong verder op de kaart zetten door nadrukkelijker naar buiten te treden.
Pong heeft aan mij geen klassieke manager. Mijn toegevoegde waarde ligt bij mijn kennis en ervaring. Ik weet waar onze consultants in hun vakgebied tegen aanlopen. Deze ervaringen heb ik zelf ook nog steeds dagelijks.
Ik volg de ontwikkelingen in de markt. Indien er interessante zaken zijn voor Pong, dan introduceer ik dit binnen de groep. Bij voldoende interesse ga ik aan de slag met trainingen en kennissessies”

De Data & Analytics unit, hoe ziet deze eruit?
Pong is een echte technische IT-club. Een van de focusgebieden is Data & Analytics. Deze unit focust op het verzamelen, verwerken, opslaan en presenteren van data. Daan: “Over de hele linie heeft Pong expertise aan boord. Diverse Data Engineers zorgen voor een solide Data Infrastructuur. Onze Data Analisten maken de data zodanig inzichtelijk dat er tijdig actie ondernomen kan worden op basis van feiten en binnen de juiste context. Oplossingen worden getest door onze Data & Analytics testers. Scrum Masters zorgen dat de teams ongestoord hun werkzaamheden kunnen uit kunnen voeren. Tot slot zorgen onze BI-beheerders, dat de omgeving zonder problemen blijft draaien.”  

Wat vind je aantrekkelijk aan Pong als werkgever?
Daan: “Het mooie van Pong is dat we veel meer naar de ontwikkeling van mensen kijken, dan wat er onder aan de streep overblijft. Bij Pong gaat het om de inhoud van mensen en dat zij goed op hun plek zitten.” De unit manager is ook gevraagd vanwege zijn vakinhoudelijke kennis en ervaring. “Voor Pong is het belangrijk dat ik mensen goed begeleid en kijk hoe we ze beter kunnen maken”, besluit Bakboord.

Vertel eens wat meer over je ambities
“Ik wil zelf in de klei blijven staan en een deel van mijn tijd met eigen opdrachten bezig zijn. Dan ervaar ik zelf wat er speelt in mijn vakgebied en kan ik mijn collega’s veel beter helpen. De rest van de tijd wil ik kennis delen, mensen begeleiden en de BI unit verder vormgeven en uitbreiden. Toen ik bij Pong kwam, werkten we met 2 vaste medewerkers en 5 vennoten. Nu zijn dat 7 vaste medewerkers en 8 vennoten. Onze ambitie is om door te groeien naar 25 tot 30 mensen. Maar de inhoud is belangrijker dan de aantallen. We willen niet groeien om het groeien, aldus de unit manager.

Hoe groeit Pong in aantallen?
Groei in aantallen is geen doel op zich. Pong wil graag groeien maar wel met de juiste mensen. Daan: “De groei van onze unit wordt met name gerealiseerd door het aanspreken van ons eigen netwerk. Onze eigen mensen zijn dé ambassadeurs van Pong. Zij stralen uit hoe leuk het is om bij Pong te werken. Bovendien weten zij als geen ander met welke mensen zij graag binnen Pong willen samenwerken.
Potentiele kandidaten, die vanuit het netwerk worden aangedragen, hebben de eerste screening al doorstaan. Zij voldoen aan het expertise niveau dat wij vragen en passen binnen de cultuur van Pong. Gesprekken met deze kandidaten zijn dan vaak een formaliteit. Het zijn meer bevestigingen van de informatie, die we al hebben doorgekregen.”
Ook via andere kanalen is Pong actief met de groei. Daan: “Op dit moment zijn wij bezig met een campagne. Via deze campagne boren wij ook andere kanalen en proberen wij zo interessante kandidaten te spreken. Het is een competitieve markt. Er vissen veel organisaties in dezelfde vijver. Het aanbod van goede consultants is schaars en latent aanwezig. De kunst is om deze groep te activeren”.

Wat verstaat Pong onder groei in expertise?
De groei in expertise is tweeledig. Enerzijds richt Pong zich op de techniek. Anderzijds investeert Pong in de soft skills van haar medewerkers. Daan: “Pong is met name sterk in de klassieke BI en Data Warehousing. Daarbij ligt de nadruk op de tools en technieken van Informatica, Microsoft en Oracle.”
Met de gaande transitie naar de Cloud investeert Pong meer en meer in Cloud Analytics. Daan: “Gezien onze kennis en ervaring van Microsoft is de stap naar Microsoft Azure een logische. Ook wordt er geïnvesteerd in Snowflake. Deze database oplossing is specifiek ontwikkeld voor de Cloud en werkt naadloos in de diverse grote Cloud omgevingen, waaronder Microsoft Azure. Tot slot kijken we goed naar Snowflake partneroplossingen, zodat we de vraag naar een volledige Cloud Analytics oplossing kunnen ondersteunen.”
Ons vakgebied wordt vaak gekoppeld aan IT. Het is echter juist van belang dat we het gesprek met de business goed aangaan. Daan: “Een briljante technische oplossing is niet altijd het juiste antwoord op een vraag. De vraag achter een vraag achterhalen vergt soms andere kwaliteiten. Wij zijn nu bezig met het opzetten van een Pong specifiek programma waarmee we onze consultants ook buiten de techniek verder kunnen ontwikkelen.”

Wat maakt Pong anders dan andere werkgevers?
Volgens Bakboord ligt de nadruk bij Pong heel erg op de ontwikkeling van het individu. Daan: “Dat is belangrijker dan omzet. Die komt vanzelf wel.”

Hoe zou je Pong omschrijven?
Daan: “Pong is een jonge, ondernemende organisatie die de nadruk legt op de ontwikkeling en de expertise van het individu. Wij verwachten dat medewerkers zich willen ontwikkelen en dat ze kansen voor zichzelf en voor anderen zien en die ook willen pakken."

Hoe zie je de toekomst?
Pong werkt samen met een aantal zorgvuldig uitgekozen technologie partners. Deze samenwerkingen maken het mogelijk dat Pong specifieke technische kennis ontwikkelt, als eerste op de hoogte is van de product roadmap en input kan leveren aan productontwikkeling. Daan: “Cloud Analytics heeft onze focus. Op dit moment zijn we druk met een aantal partnerships. We zien kansen op het gebied van Snowflake (Data Management) en Looker (Data Platform), Alteryx (Data Preparatie) en Fivetran & Matillion (Data Integratie)”
Pong heeft nu drie business units. Wanneer de markt dat vraagt staat Pong open voor veranderingen. Daan: “In het brede vakgebied van Data Science doen wij nu nog niet veel. Dat zou een mooie aanvulling zijn op ons huidige dienstenaanbod. Het past prima in de filosofie van Pong om daar waar we kansen zien, Pongers de ruimte te geven om deze kansen te benutten. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet lukt kijken we buiten Pong naar mensen, die de kar willen trekken.”

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met:

James Brinkman

Community Manager

mobiel. +31 6 41 34 08 13
email. james.brinkman@pong.nl
whatsapp

Solliciteer

Keuze vacature
Business Unit Manager Java & Development
Data & Analytics Consultant
Microsoft Business Intelligence Consultant
Automation Tester
Full Stack Java Developer
Ander

Veraartlaan 12 
2288 GM Rijswijk (ZH)
t. +31 (0)85 13 00 730
e. info@pong.nl
w. www.pong.nl

kvk 63374641
btw nr. NL855208958B.01
bank nr. NL 25 ABNA 0596 7045 34